try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
KursiValutor.com
Foreign Currency exchange rates for the most used currencies in Albania and Kosova like $ USD, €, leku etc..
Kursi i kembimit shqip i dollarit me euro, lek, GPB, franc, marka, serbian dinar, macedonian denar etj.

Kursi Valutor / Kursi i Kembimit / Currency Exchange

KursiValutor.com will be improved one day but until then you can check the foreign exchange rates here.
KursiValutor.com do te permiresohet nje dite, por deri atehere mund te kontrolloni Kursin e Kembimit ketu.
Amount to convert


------Faqe te Dobishme---------

- KartaKrediti.al - gjeni dhe krahasoni kartat e kreditit nga bankat ne Shqiperi

- Kredi.al gjeni kredite me te volitshme ketu...dhe atehere shkoni ne banke.